Oferujemy ubezpieczenia dla firm i przedsiębiorców.

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest zależne od wielu czynników. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą ograniczyć jej płynność finansową, a przez to uniemożliwić realizacje założonych celów, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić ją do bankructwa.

Biorąc to pod uwagę ochrona firmy przed skutkami zdarzenia losowego wydaje się być nieodzowna. Z tego względu proponujemy naszym klientom różne formy ubezpieczenia m.in.:

  • ubezpieczenie mienia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością,
  • ubezpieczenia OC zawodowe,
  • ubezpieczenia cargo,
  • ubezpieczenie OC przewoźnika i spedytora.

Ubezpieczenia finansowe.

Dla firm i przedsiębiorców oferujemy również ubezpieczenia finansowe.

Oferujemy

  • gwarancje należytego wykonania umowy,
  • gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek,
  • gwarancje zapłaty wadium.

Jesteśmy dla Ciebie!

Od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

25-013 Kielce
ul. Duża 19

Kontakt:

tel. 41 368 13 62
tel. 41 360 15 51
tel. kom.  +48 501 522 830
tel. kom.  +48 512 965 265
fax  41 341 52 46

e-mail: biuro@kaczmarskaubezpieczenia.pl