Ubezpieczenia pojazdów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom.

Dzięki AC można otrzymać wypłatę odszkodowania gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek: zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami; działania osób trzecich; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych; w przypadku samej kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia, a także uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży.

Ubezpieczenie ASSISTANCE to ubezpieczenie, które zapewnia pomoc w razie wystąpienia szkody, a coraz częściej również w innych zdarzeniach np. zatankowanie niewłaściwego paliwa lub jego brak, czy naprawę lub holowanie pojazdu, który został unieruchomiony na skutek awarii.

Oferujemy:

  • AC,
  • NNW,
  • ASSISTSANCE,
  • UBEZPIECZENIE SZYB,
  • UBEZPIECZENIE OPON.

Ponadto oferujemy szereg ubezpieczeń uzupełniających:

  • Zielona karta,
  • NNW,
  • Ubezpieczenie szyb,
  • Ubezpieczenie opon.

Jesteśmy dla Ciebie!

Od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

25-013 Kielce
ul. Duża 19

Kontakt:

tel. 41 368 13 62
tel. 41 360 15 51
tel. kom.  +48 501 522 830
tel. kom.  +48 512 965 265
fax  41 341 52 46

e-mail: biuro@kaczmarskaubezpieczenia.pl