Oferujemy ubezpieczenia nieruchomości, domów i mieszkań.

Ubezpieczenia te kierujemy do osób chcących ubezpieczyć mienie znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

W przypadku tego typu ubezpieczeń ważny jest szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną. Ubezpieczeniu podlegają stałe elementy mieszkania lub domu, ruchomości domowe (np.: meble, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy, biżuteria i inne).

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane m.in. przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, zalanie, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie i osuwanie się ziemi, oraz kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację po włamaniu lub rabunku.

Oferujemy:

  • ubezpieczenie budynków, budowli i lokali mieszkalnych,
  • ubezpieczenie ruchomości domowych,
  • assistance,
  • OC w życiu prywatnym,
  • koszty poszukiwania przyczyny szkody.

Jesteśmy dla Ciebie!

Od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

25-013 Kielce
ul. Duża 19

Kontakt:

tel. 41 368 13 62
tel. 41 360 15 51
tel. kom.  +48 501 522 830
tel. kom.  +48 512 965 265
fax  41 341 52 46

e-mail: biuro@kaczmarskaubezpieczenia.pl